Reklamodawca Strategia Programmatic Display

Customer journey w programmaticu – lepiej niż w zakupie tradycyjnym!

Fot. Max Pixel
Korzystając z customer journey można z jednej strony maksymalizować satysfakcję klientów, a z drugiej optymalizować proces obsługi klienta. Czy zakup programatyczny reklamy ma wpływ na ścieżkę klienta? Owszem.
PODZIEL SIĘ:

Customer journey obejmuje wszystkie punkty styku użytkownika z komunikacją marki: od budowania świadomości poprzez zaangażowanie aż do zakupu. Każdy z touchpointów powinien efektywnie wpływać na efekt końcowy. W przypadku działań wielokanałowych możliwe są pomiar i analiza atrybucji wykorzystanych kanałów online. Jednocześnie optymalizacja z wykorzystaniem tradycyjnego modelu zakupu powierzchni online jest ograniczona.

 W stosunku do zakupu tradycyjnego programmatic daje znacznie większe możliwości optymalizacji działań, bo o zakupie pojedynczej emisji decydują wspólne ustawienia dla wszystkich działań danego klienta. Dzięki przeniesieniu zakupu działań online do programmatic możliwe staje się zarządzanie kontaktem z konsumentem na wszystkich etapach jego ścieżki konwersji  w sposób dynamiczny, co jest kluczową różnicą w stosunku do zakupu tradycyjnego .

Zobacz również: Programmatic – ostatni moment, by nadgonić trend [PORADNIK]

Ścieżkę taką można podzielić na kilka etapów, które zawierają się w następujących krokach:

ETAP CUSTOMER JOURNEY

komunikacja

targetowanie

Budowanie świadomości marki ogólna i podkreślająca kluczowe atrybuty produktu działania zasięgowe skierowane do najszerszej grupy potencjalnych konsumentów marki
Zainteresowanie produktem angażująca użytkownika w życie marki, bieżące akcje i konkursy w ramach szerokiej emisji optymalne jest podzielenie komunikacji ze względu na poziom zaangażowania konsumentów
Rozważanie zakupu produktu podkreślająca wybrane benefity produktu, zarówno funkcjonalne jak i emocjonalne precyzyjne targetowanie każdego z benefitów produktu do odpowiednich grup celowych ze względu na ich potrzeby
Decyzja o zakupie produktu produktowa oparta o kluczowe benefity, silnie podkreślająca aspekt cenowy dotarcie do użytkowników najsilniej angażujących się w komunikację marki
Lojalizacja użytkownika (nie zawsze) podkreślająca korzyści długotrwałego zaangażowania w markę, programy lojalnościowe emisja do użytkowników będących klientami marki, częstotliwość komunikacji oparta o cykl życia produktu

W tradycyjnym zakupie mediów każdy z tych etapów realizowany jest oddzielnie, często przez zupełnie odrębne komórki zarówno po stronie klienta, jak i agencji. Co więcej, emisja odbywa się zupełnie niezależnie i bez powiązania danych o użytkownikach na poszczególnych etapach. Dopiero wykorzystanie do realizacji wszystkich działań marki jednej platformy pozwala efektywnie komunikować się z własnymi konsumentami w ramach consumer journey.

Agregowanie danych na platformie data management daje możliwość segmentowania użytkowników danego klienta wraz z uwzględnianiem cross-device. Uwzględniając w takich działaniach atrybucję  można w ramach długofalowych działań precyzyjnie przypisać poszczególnym kanałom właściwą wagę w komunikacji , a dzięki temu w maksymalnym stopniu zoptymalizować wykorzystanie mediów pod kątem realizacji efektu sprzedażowego.

PODZIEL SIĘ:

Komentarze

Michał Gaś, Head of Programmatic, Cube Group

Certyfikowany profesjonalista DIMAQ. Wcześniej przez 8 lat pracował w domu mediowym OMD jako Digital Manager. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu strategii, a wśród obsługiwanych przez niego klientów znajdują się m.in. McDonald’s, Grupa Żywiec, UPC oraz Provident (Hapipożyczki). Ukończył socjologię i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim.