Bloger Afiliacja dla Blogera Afiliacja

Walidacja – co musisz o niej wiedzieć [PORADNIK]

Walidacja co to takiego - Performance360.pl
pixabay.com
Walidacja to pojęcie, które powinien znać każdy, kto interesuje się afiliacją i przede wszystkim chce zarabiać na swojej stronie.
PODZIEL SIĘ:

Z artykułu dowiesz się:

 • Czym jest walidacja?
 • Jak przebiega walidacja?
 • „Dlaczego ten lead został odrzucony?”
 • „Dlaczego walidacja w kampanii tyle trwa?”
 • Walidacja w pigułce

Czym jest walidacja?

Bardzo często w komunikacji pomiędzy wydawcą a siecią afiliacyjną pada pojęcie „walidacja”. Zacznijmy od prostej definicji: walidacja to przeprowadzana przez reklamodawcę weryfikacja poprawności wygenerowanych akcji, tj. weryfikacja zebranych leadów lub dokonanych transakcji sprzedaży.

Walidacja jest niezbędnym elementem w kampaniach efektywnościowych, w których reklamodawca – zgodnie z nazwą – rozlicza się wyłącznie za określony wcześniej efekt, tj. za akcje, które spełniają założone kryteria.

Jak przebiega walidacja?

Za walidację odpowiada reklamodawca. Sieć afiliacyjna ma za zadanie sprawnie wprowadzić ją do systemu tak, aby wydawcy mogli otrzymać należne wynagrodzenie. Walidacja odbywa się najczęściej w cyklach miesięcznych: akcje wygenerowane w danym miesiącu podlegają walidacji w pierwszych tygodniach następnego miesiąca (czyli np. akcje dokonane w grudniu będą walidowane w pierwszych tygodniach stycznia).

W interesie sieci afiliacyjnej jest ustalenie z reklamodawcą możliwe jak najkrótszego czasu oczekiwania na raport walidacyjny, dla wielu wydawców jest to jeden z głównych czynników decydujących o wyborze tej, a nie innej sieci afiliacyjnej.

Przykład:

W kampanii „X” reklamodawca chce zebrać dane kontaktowe do osób zainteresowanych kredytem gotówkowym.

Rozliczenie w kampanii: płatność za każdą akcję, w której uda się dodzwonić do osoby, która pozostawiła kontakt w formularzu oraz potwierdzi swoje zainteresowanie produktem.

W praktyce wygląda to tak: użytkownik wypełnia formularz, w którym podaje dane:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu.

Po uzupełnieniu powyższych informacji przez potencjalnie zainteresowanego, wydawca ma naliczoną prowizję za wygenerowanie akcji. Naliczenie prowizji nie jest jednak równoznaczne z otrzymaniem środków. Podane informacje reklamodawca weryfikuje poprzez rozmowę telefoniczną z wypełniającym.

Po takim zweryfikowaniu kontaktów reklamodawca wysyła do sieci afiliacyjnej raport walidacyjny – znajduje się w nim informacja, które leady są poprawne, potwierdziły zainteresowanie ofertą i zostały zaakceptowane.

Sieć afiliacyjna wprowadza wtedy raport do systemu, tak aby wydawcy widzieli już wyłącznie akcje, za które otrzymają wynagrodzenie. Warto wspomnieć, że wydawcy dostarczający jakościowe akcje często mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie.

„Dlaczego ten lead został odrzucony?”

Bardzo ważnym elementem we współpracy pomiędzy siecią a wydawcami jest precyzyjne informowanie w opisie kampanii, czym jest poprawny lead – pozwala to uniknąć niepotrzebnych niedomówień.

Akcja może zostać zakwalifikowana jako błędna w sytuacji, gdy np.:

 • użytkownik nie kliknął w link potwierdzający na mailu (w przypadku, gdy reklamodawca chce pozyskać adresy mailowe Double Opt-in użytkownik po pozostawieniu maila musi dodatkowo kliknąć link potwierdzający, który przychodzi na podany adres – jest to weryfikacja poprawności adresu),
 • użytkownik nie odbiera telefonu (sieć afiliacyjna powinna z reklamodawcą ustalić dokładną liczbę prób kontaktu z użytkownikiem, dopiero po przekroczeniu umówionej liczby lead zostaje zakwalifikowany jako niepoprawny),
 • użytkownik twierdzi, że nie wypełniał formularza (w trakcie rozmowy telefonicznej, zdarzają się sytuacje, że osoba, do której się dodzwoniono, nie zostawiała nigdzie kontaktu. Poza oczywistym przypadkiem kiedy ktoś błędnie wpisał swój numer, dzieje się tak również gdy wydawca jest brokerem i sam wprowadza duże ilości danych lub gdy wydawca próbuje sztucznie generować ruch),
 • użytkownik nie spełnia określonych wymagań reklamodawcy (zdarzają się kampanie, w których osoba poza potwierdzeniem danych kontaktowych musi spełniać dodatkowe kryteria. Przykładowo w kampanii dla kredytu gotówkowego reklamodawca może wymagać, aby użytkownik nie widniał w Biurze Informacji Kredytowej),
 • użytkownik zrezygnował z usługi (powód ten występuje w kampaniach dostępnych w modelach CPO/CPS, przykładowo osoba zamówiła telefon na abonament na stronie internetowej, jednak finalnie umowa nie została podpisana).

Dodajmy, że skala „trudności” w danej kampanii ma przełożenie na oferowane wynagrodzenie przez sieć afiliacyjną, przykładowo:

 • za lead kontaktowy (pozostawienie adresu e-mail oraz kliknięcie w link potwierdzający) dla znanego producenta odzieży wydawca otrzyma około 3,00 PLN.
 • za lead (pozostawienie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, a następnie potwierdzenie zainteresowania w rozmowie telefonicznej) w kampanii banku oferującego kredyt gotówkowy wynagrodzenie może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu złotych.
 • Jeśli Klientem będzie bank, produktem – kredyt gotówkowy dla firm, a „akcja” to spotkanie w oddziale banku, to można spodziewać się wynagrodzenia przekraczającego 100 PLN.

„Dlaczego walidacja w kampanii XYZ trwa akurat 2 miesiące – skąd taki termin?”

Bywają nietypowe kampanie, w których proces walidacyjny jest wydłużony np. do 2-3 miesięcy, to kampanie „wieloetapowe”.

Tak się dzieje np. w kampanii, w której produktem jest fundusz inwestycyjny. Reklamodawca uzna akcję za poprawną w momencie, gdy użytkownik spełni 2 warunki:

 • najpierw zarejestruje się do funduszu inwestycyjnego,
 • a następnie dokona na konto pierwszej wpłaty w określonej kwocie.

W praktyce może się okazać, że osoba nie zasiliła konta ustaloną kwotą minimalną od razu po rejestracji, ale zrobiła to kilka tygodni później. Tego typu rozliczenia nie są codziennością, jednak faktycznie występują. Dlatego tak ważne jest, aby być świadomym definicji akcji podlegającej rozliczeniu.

Przykład 1:

Przykład walidacji - Performance360.pl wszystko o marketingu efektywnościowym

Wydawcy sieci NetSales mogli brać udział w kampanii NN, w której zarabiali 165 zł (CPA), gdy użytkownik:

  • zarejestrował się w serwisie transakcyjnym NN TFI24,
 • a następnie od rejestracji dokonał pierwszej wpłaty na fundusz w wysokości min. 50 zł dla produktów IKE i IKZE oraz min. 200 zł dla zwykłych funduszy.

Reklamodawca uwzględniał wszystkie spełniające warunki wpłaty bez względu na to, po jakim czasie od rejestracji zostały dokonane.

Przykład 2:

Przykład walidacji - Performance360.pl wszystko o performance marketingu

Wydawcy sieci NetSales mogli brać udział w kampanii Platformy Funduszy. Reklamodawca płacił wydawcom, gdy użytkownik:

  • założył konto na platformie (akcja podstawowa, CPL – 17 zł),
 • założył konto na platformie oraz dokonał pierwszej transakcji na minimum 100 zł. Reklamodawca uwzględniał wszystkie spełniające warunki wpłaty bez względu na to, po jakim czasie od rejestracji zostały dokonane (akcja bardziej zaawansowana, CPA – 150 zł).

„Rety, moje statystyki wyglądają inaczej niż wczoraj!”

Następstwem wprowadzenia walidacji do systemu w sieci afiliacyjnej (przypominamy, że najczęściej odbywa się ona w cyklach miesięcznych) jest zmiana statystyk.

 • Początkowo system wyświetla wszystkie akcje, jakie zostały zliczone na koncie Wydawcy w danym miesiącu.
 • Gdy walidacja jest już wprowadzona widoczne są wyłącznie akcje zaakceptowane przez Reklamodawcę.

Sieci afiliacyjne w różny sposób komunikują wprowadzenie walidacji, najczęściej stosowane są poniższe rozwiązania:

 • informacja w panelu płatności,
 • informacja widoczna po zalogowaniu na swoje konto,
 • newsletter wysłany z systemu,
 • prywatna wiadomość od pracownika sieci afiliacyjnej.

Bardzo istotne jest, aby Wydawcy nie mając jasnego sygnału od sieci afiliacyjnej, nie próbowali się rozliczyć, tj. wystawiać rachunków czy faktur, za realizowane przez nich działania. W trakcie rozliczeń pośpiech jest zdecydowanie złym doradcą, błędnie wystawione rachunki/faktury generują dodatkową pracę dla wszystkich stron, co przekłada się na wydłużenie rozliczenia oraz późniejsze otrzymanie wynagrodzenia.

Zobacz również: Dlaczego nie zarabiasz na blogu tyle, ile powinieneś? [PORADNIK]

Walidacja w pigułce:

 1. Walidację leadów / akcji przeprowadza reklamodawca – to on decyduje, jak definiuje lead i akcję i waliduje.
 2. Walidacja najczęściej przeprowadzana jest w cyklach miesięcznych.
 3. Obowiązkiem sieci afiliacyjnej jest precyzyjne określenie walidacji w każdej kampanii (definicja poprawnej akcji).
PODZIEL SIĘ:

Komentarze

Adam Matwijczyk

Team Leader w sieci reklamowej NetSales oraz agencji mailingowej MailSales, należących do Cube Group. Z branżą performance związany od ponad 6 lat. Zarządza zespołem odpowiedzialnym za kontakty z dużymi domami mediowymi i agencjami. Prowadzi kampanie efektywnościowe między innymi dla takich marek jak: Allegro, BMW, Heineken, Żywiec, Dębica oraz Learning Systems Poland. Posiada certyfikat DoubleClick Manager.